Health

 • เเนะนักท่องเที่ยว ‘คัด-แยก-ลด’ ป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว
  เเนะนักท่องเที่ยว ‘คัด-แยก-ลด’ ป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว

  เเนะนักท่องเที่ยว ‘คัด-แยก-ลด’ ป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนนักท่องเที่ยวร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยก และลดปริมาณขยะ ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทะเล น้ำตก ภูเขา ป้องกันขยะล้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงสถานที่อื่นๆ ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากนักท่องเที่ยวเอง หรือจากโรงแรมรีสอร์ท บังกะโล ตลาดน้ำ และร้านอาหาร

  จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีประมาณ 1,864 ตัน เป็นขยะอินทรีย์มากที่สุด จำนวน 737.58 ตัน หรือร้อยละ 39.56 ขยะทั่วไป จำนวน 722.26 ตัน หรือร้อยละ 39.33 ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว แก้ว และขวดพลาสติก จำนวน 291.26 หรือร้อยละ 15.62 ขยะอันตราย จำนวน 59.47 ตัน หรือร้อยละ3.19 และขยะอื่นๆ จำนวน 42.95 ตัน หรือร้อยละ 2.30 เมื่อแยกเป็นขยะพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน 812,591 ใบ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 208,179 ใบ และโฟมบรรจุอาหาร จำนวน 31,301 ใบ

  นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า

  จากข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลปี 2564 พบว่า ขยะตกค้างชายฝั่ง มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม แก้ว ถุงก๊อปแก๊ป ถุงอาหาร เศษพลาสติก เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ แว่นตา และสร้อยคอ กล่องอาหาร กล่องโฟม และกระป๋องเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 73 ของขยะทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นขยะประเภทอื่นๆ ร้อยละ 27

  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณมากถึง 22.8 ล้านกิโลกรัม ซึ่งส่งผลเสียต่อธรรมชาติ เช่น หาดทราย แนวปะการัง อีกทั้ง ขยะบางประเภทยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร เช่น โฟม พลาสติก เมื่อสัตว์กินเข้าไป จะเกิดอันตรายและตายในที่สุด

  “กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และช่วยกันลดปริมาณขยะ โดย

  1) คัดแยก และทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก หากนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ควรเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด

  2) ลดปริมาณการนำเข้าขยะ โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว โดยนำมาเอง นอกจากนี้ ให้ระวังการก่อไฟเผาขยะ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะทำให้เกิดมลพิษและเกิดไฟไหม้อีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

  ติดตามบทความและข่าวสุขภาพที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ garrisonsatlanta.com

Economy

 • ไทยเบฟชวนเที่ยวงานสงกรานต์ “Water Festival 2023
  ไทยเบฟชวนเที่ยวงานสงกรานต์ “Water Festival 2023

  ไทยเบฟชวนเที่ยวงานสงกรานต์ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ… วิถีไทย”

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศยกระดับงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” สู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และหนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านการจัดงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ… วิถีไทย” เป็นปีที่ 8 ครอบคลุมพื้นที่ใน 6 จังหวัด 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี ขอนแก่น และภูเก็ต ในวันที่ 13-16 เม.ย.นี้

  ทั้งนี้ ในทุกพื้นที่การจัดงานจะเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงกับชุมชนที่มีความโดดเด่น เชิงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและศรัทธา ความกลมเกลียวและสันติภาพของชุมชนพหุวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ในท้องถิ่น อาทิ ชุมชนกุฎีจีนฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ, ชุมชนเมืองเก่าลำพูน จังหวัดลำพูน, ชุมชนวัฒนธรรมบาบ๋าเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนมรดกโลก บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, ชุมชนสาวะถีวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ

  ไทยเบฟชวนเที่ยวงานสงกรานต์ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ... วิถีไทย”

  นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด

  ในเครือไทยเบฟกล่าวว่า ไทยเบฟ เตรียมจัดตั้งบริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัดให้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งอาหาร งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ต่างๆ.

  ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : gamehall369.com