วิธีพัฒนาทักษะการอ่านของคุณ

ความเข้าใจในการอ่านครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่สามารถแทรกซึมอยู่ในทุกด้านของชีวิต การมีความสามารถในการอ่านที่ดีจะช่วยให้คุณตีความและค้นหาความหมายในทุกสิ่งที่คุณอ่านได้ และเมื่อคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง คุณจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนได้ การอ่านออกเขียนได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งที่เราทำ จนเป็นทักษะสำคัญที่ควรมีไว้ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงานของคุณ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทักษะการอ่าน ความเข้าใจในการอ่านมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงชุดทักษะการอ่านของคุณ

ทักษะการอ่านคืออะไร?

ทักษะการอ่านเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลในการอ่าน ทำความเข้าใจ ตีความ และถอดรหัสภาษาและข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทักษะการอ่านที่ยอดเยี่ยมจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น อีเมล ข้อความ จดหมาย และข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ การใช้ทักษะการอ่านในที่ทำงานยังมีความสำคัญต่อการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การสื่อสารผิดพลาดน้อยลงหรือเข้าใจผิดจากความคาดหวัง

ทักษะการอ่านยังสามารถครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายประการที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสือโดยรวม รวมถึงความเข้าใจ ความคล่องแคล่ว คำศัพท์ และกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้อ่านตีความและค้นหาความหมายในข้อความ

ความเข้าใจในการอ่านคืออะไร?

ความเข้าใจในการอ่านเป็นเพียงความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คุณอ่าน ความเข้าใจในการอ่านที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปครอบคลุมถึงทักษะการอ่านออกเขียนได้หลากหลายที่จำเป็นในการตีความและระบุความหมายภายในข้อความ องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความคล่องแคล่ว ความสามารถในการถอดรหัสคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย และการใช้เบาะแสบริบทจากการอ่านเพื่อระบุลักษณะสำคัญของข้อความ ล้วนเป็นส่วนประกอบของความเข้าใจในการอ่านที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับความเข้าใจในการอ่าน ได้แก่ :

ถอดรหัส

การถอดรหัสเป็นทักษะที่อาศัยความสามารถในการออกเสียงคำที่คุณเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มันขึ้นอยู่กับการรับรู้สัทศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถในการได้ยินเสียงแต่ละคำในคำและเชื่อมโยงเสียงเหล่านั้นกับตัวอักษร การเชื่อมต่อระหว่างตัวอักษรหรือกลุ่มของตัวอักษรเป็นเสียงที่พวกเขาทำ และเป็นขั้นตอนสำคัญในการ “ออกเสียง” หรือถอดรหัสคำ

ความคล่องแคล่ว

ความคล่องแคล่วหมายถึงการผสมผสานของปัจจัยต่างๆ ประการแรก มันเน้นที่ความสามารถในการอ่านอย่างชัดเจนด้วยความลื่นไหล ความคล่องแคล่วยังเน้นไปที่ความสามารถของคุณในการถอดรหัสคำศัพท์ใหม่อย่างรวดเร็วขณะอ่าน ความคล่องแคล่วคือสิ่งที่ดูเหมือนกับการอ่าน ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คุณอ่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กอ่านได้คล่องขึ้น พวกเขาจะสามารถค้นหาความหมายและเข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจข้อความ

คำศัพท์

ความสามารถในการถอดรหัสหรือกำหนดความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ ยังส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านของคุณอีกด้วย เมื่อคุณสามารถตีความความหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็วและระบุความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์ใหม่และคำศัพท์ที่คุ้นเคย คุณจะสามารถเพิ่มความสามารถในการตั้งสมมติฐาน สร้างแนวคิด และโดยทั่วไปจะเข้าใจข้อความที่คุณอ่านได้ดีขึ้น

การอนุมาน

การอนุมานยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเข้าใจในการอ่าน เมื่อเราทำการอนุมาน เรากำลังเชื่อมโยงข้อมูลจากข้อความเข้ากับแนวคิดและความคิดเห็นของเราเอง ซึ่งช่วยให้เราระบุความหมายของสิ่งที่เราอ่าน ตัวอย่างเช่น เมื่ออ่านบทความเกี่ยวกับพลาสติกในมหาสมุทร คุณอาจสรุปได้ว่าคุณควรรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก การอนุมานเกิดขึ้นเมื่อเราอ่านข้อความที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์และความหมายของข้อความโดยปริยาย นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดและทำการอนุมานสามารถช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าได้

การเก็บรักษา

ความเข้าใจในการอ่านโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสิ่งที่เราอ่าน ความเข้าใจขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาข้อมูล โดยการฝึกทักษะการสรุปและจดจำสิ่งที่คุณอ่าน คุณจะสามารถเพิ่มความเข้าใจในการอ่านของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วิธีพัฒนาทักษะการอ่านของคุณ

มีหลายวิธีที่คุณสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของคุณได้ คุณอาจฝึกอ่านเร็วเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วหรือจดบันทึกทุกครั้งที่เจอคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ขั้นตอนต่อไปนี้ยังช่วยสรุปสิ่งที่คุณอาจทำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการอ่านของคุณให้ดียิ่งขึ้น

  1. แบ่งเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวัน

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างทักษะของคุณคือการฝึกฝน การพัฒนาทักษะการอ่านของคุณจะต้องอาศัยการฝึกฝนในท้ายที่สุด และคุณสามารถแบ่งเวลา 10 ถึง 15 นาทีในแต่ละวันเพื่ออ่านหนังสือ คุณสามารถอ่านบทความข่าว นวนิยาย นิตยสาร หรือข้อความประเภทใดก็ได้ ตราบใดที่คุณสละเวลาเพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านของคุณ

  1. ตั้งเป้าหมายในการอ่าน

คุณสามารถตั้งเป้าหมายการอ่านสำหรับตัวคุณเองเพื่อช่วยพัฒนาคำศัพท์ที่กว้างขึ้น ทำความเข้าใจข้อความต่างๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่คุณอ่านกับมุมมองและแนวคิดของคุณเอง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก เช่น การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี หรือเรื่องอื่นๆ ที่คุณสนใจ จากนั้น คุณสามารถค้นหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยซึ่งช่วยสร้างคำศัพท์ของคุณในขณะที่คุณอ่าน เมื่อคุณสร้างคำศัพท์ของคุณเป็นคำและวลีระดับสูงขึ้น คุณสามารถเพิ่มระดับความยากของข้อความที่คุณอ่านได้

  1. ดูตัวอย่างข้อความที่คุณอ่าน

การดูตัวอย่างและการสแกนข้อความอาจเป็นอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาทักษะการอ่านของคุณ คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้โดยดูตัวอย่างชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ พาดหัวข่าว และลักษณะข้อความอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังอ่าน สิ่งนี้สามารถช่วยคุณสร้างแนวคิดหลักเกี่ยวกับข้อความก่อนที่คุณจะเริ่มอ่าน

  1. กำหนดวัตถุประสงค์

ขณะที่คุณอ่านข้อความต่างๆ ให้ฝึกกำหนดจุดประสงค์ ลองนึกถึงสาเหตุที่เขียนข้อความต่างๆ และความหมายหรือสาระสำคัญที่สามารถเข้าใจได้จากข้อความ นอกจากนี้ คุณอาจระบุจุดประสงค์ที่คุณกำลังอ่าน เช่น เพื่อหาข้อมูล ทำตามคำแนะนำในคู่มือ หรือเพื่อเพลิดเพลินกับเรื่องราว การทราบจุดประสงค์ในการอ่านข้อความจะช่วยให้คุณมองหาแนวคิดหลักและรายละเอียดที่สนับสนุนจุดประสงค์ของคุณได้

  1. ใช้กลยุทธ์การอ่านที่สำคัญ

ขณะที่คุณอ่านข้อความต่างๆ คุณสามารถใช้กลวิธีหลักหลายอย่างเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อดูตัวอย่างข้อความ คุณอาจระบุว่าโครงสร้างข้อความเป็นแบบให้ข้อมูล โน้มน้าวใจ หรือให้คำแนะนำ คุณยังอาจกำหนดองค์ประกอบสำคัญของข้อความต่างๆ เช่น ใจความหลัก ปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือแนวคิดเปรียบเทียบที่นำเสนอในสิ่งที่คุณอ่าน การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การระบุคุณลักษณะของข้อความ การกำหนดวัตถุประสงค์ และการจดบันทึกสามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะการอ่านได้

  1. จดบันทึกในขณะที่คุณอ่าน

อีกวิธีที่ได้ผลอย่างมากในการพัฒนาทักษะการอ่านของคุณคือการจดบันทึกในขณะที่คุณอ่าน ตัวอย่างเช่น คุณอาจจดบันทึกขณะอ่านนิยายเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาษาที่ผู้เขียนเลือกใช้ หรือคุณอาจจดคำศัพท์ใหม่ขณะอ่านวารสารวิทยาศาสตร์ การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นให้คุณถามคำถามและเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณอ่าน

ในทำนองเดียวกัน การสร้างการแสดงภาพ เช่น แผนภูมิ ตาราง หรือไดอะแกรมสามารถอธิบายธีมและแนวคิดได้อย่างชัดเจน และสามารถช่วยคุณสร้างข้อสรุปจากการอ่านของคุณ การจดบันทึกมีประโยชน์อย่างมากสำหรับแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจ เช่น การสรุปเช่นกัน

  1. นำสิ่งที่คุณอ่านไปใช้โดยการสรุป

การสรุปสิ่งที่คุณอ่านยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของคุณได้อีกด้วย การสรุปบังคับให้คุณต้องจำรายละเอียดเฉพาะและหัวข้อหลักเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่านด้วยคำพูดของคุณเองและผ่านมุมมองที่ไม่เหมือนใครของคุณเอง คุณอาจลองสรุปสิ่งที่คุณอ่านด้วยวาจาโดยแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนหรือเขียนสรุปสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณจดจำและเข้าใจสิ่งที่คุณอ่าน

 

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ gamehall369.com