ไทยเบฟชวนเที่ยวงานสงกรานต์ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ… วิถีไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศยกระดับงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” สู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และหนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านการจัดงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ… วิถีไทย” เป็นปีที่ 8 ครอบคลุมพื้นที่ใน 6 จังหวัด 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี ขอนแก่น และภูเก็ต ในวันที่ 13-16 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ ในทุกพื้นที่การจัดงานจะเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงกับชุมชนที่มีความโดดเด่น เชิงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและศรัทธา ความกลมเกลียวและสันติภาพของชุมชนพหุวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ในท้องถิ่น อาทิ ชุมชนกุฎีจีนฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ, ชุมชนเมืองเก่าลำพูน จังหวัดลำพูน, ชุมชนวัฒนธรรมบาบ๋าเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนมรดกโลก บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, ชุมชนสาวะถีวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ

ไทยเบฟชวนเที่ยวงานสงกรานต์ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ... วิถีไทย”

นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด

ในเครือไทยเบฟกล่าวว่า ไทยเบฟ เตรียมจัดตั้งบริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัดให้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งอาหาร งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ต่างๆ.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : gamehall369.com